Spółka akcyjna
Wszystko o spółce akcyjnej- jednoosobowa spółka akcyjna, księgowość, zarządzanie, sportowa spółka akcyjna, praktyczne porady i wskazówki dla przedsiębiorców!

Definicja spółki akcyjnej

Rozpoczęcie  działalności gospodarczej wiąże się z wyborem  formy prawnej,  pod którą firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje, jak i obowiązki.

Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc gruntownie przemyśleć i przeanalizować a następnie zdecydować, która opcja  będzie dla nas najkorzystniejsza.

Oto najprostsza definicja spółki akcyjnej:

Spółka akcyjna zalicza się do  najbardziej złożonych form spółek handlowych. Jest ona przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka akcyjna związana jest z zaangażowaniem dużego kapitału.

Definicja spółki akcyjnej uwzględnia także następujące wytyczne:

Spółka akcyjna (w nazwach spółek dopuszcza się użycie skrótu S.A.) -

zalicza się do spółek kapitałowych.  W myśl prawa obowiązującego w Polsce, spółka akcyjna funkcjonuje obecnie Kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej (gotówka lub aporty) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej.

Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie.

Mamy nadzieję, że definicja spółki akcyjnej choć trochę skłoniła Państwa do rozważenia tej formy prawnej.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , , ,